Právní doložka

Ochrana dat

Naše webové stránky jsou spravovány v různých zemích po celém světě a jsou určeny pro návštěvníky z těchto zemí. Pokud nám poskytneš osobní údaje, tyto informace budou uchovávány a používány v souladu se zákony země, ve které jsou webové stránky vedeny. Klikni zde pro zobrazení konkrétních informací o ochraně osobních údajů.

Copyright

© Copyright BMW AG, Mnichov, Německo Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na webových stránkách BMW Group jsou předmětem autorských práv a další ochrany duševního vlastnictví.
Tyto objekty nesmí být kopírovány pro komerční použití nebo distribuci, ani nesmějí být upravovány nebo používány na jiných webových stránkách. Některé webové stránky BMW mohou obsahovat obrázky, jejichž autorská práva jsou přisuzovaná třetím stranám. “Smluvní podmínky:”

Licence

BMW Group usiluje o dosažení inovativního a informativního webu. Nicméně je třeba si uvědomit, že BMW Group musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv. Proto měj na paměti, že na těchto webových stránkách nebyla udělena žádná licence k užívání duševního vlastnictví společností BMW Group nebo duševního vlastnictví třetích stran.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky na těchto webových stránkách podléhají ochranným známkám společnosti BMW AG, včetně značek, názvů modelů, log a emblémů.

Záruky, odpovědnost

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány “tak, jak jsou” a bez jakékoli záruky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně (ale nikoli výhradně) jakýchkoli předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv třetích stran. Společnost BMW AG není původcem obsahu poskytnutého třetími stranami na těchto webových stránkách, a i přesto, že se pokouší sledovat jejich obsah, nenese žádnou zodpovědnost za příspěvky a diskuse, které zveřejňují třetí strany, ani za přesnost či názory těchto příspěvků a diskuse. Společnost BMW AG nebude v žádném případě odpovědná žádné osobě za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné škody, související s tímto materiálem. Společnost BMW AG nezodpovídá za obsah webových stránek, které jsou spravovány třetími stranami, a proto se vzdává své odpovědnosti za jakékoli odkazy z těchto webových stránek na jiné webové stránky.

Právo na pořizování fotografií a video záznamů na akci

Rádi bychom zdůraznili, že během akce budou pořizovány fotografie a videa.  Vyrobený filmový a obrazový materiál je používán pro interní účely nebo publikován pro novinářské účely a PR na našich webových stránkách, ale také na sociálních médiích, a v tištěné podobě. Existuje právo na námitku proti zpracování. V takovém případě je třeba zaslat e-mail na adresu: zakaznicky.servis.cz@bmw.com nebo zavolat na číslo +420 844 269 835.