Právní doložka

Ochrana dat

Naše webové stránky jsou spravovány v různých zemích po celém světě a jsou určeny pro návštěvníky z těchto zemí. Pokud nám poskytneš osobní údaje, tyto informace budou uchovávány a používány v souladu se zákony země, ve které jsou webové stránky vedeny. Na příslušných webových stránkách můžeš najít konkrétní informace o ochraně osobních údajů.

Copyright

© Copyright BMW AG, Mnichov, Německo Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na webových stránkách BMW Group jsou předmětem autorských práv a další ochrany duševního vlastnictví.
Tyto objekty nesmí být kopírovány pro komerční použití nebo distribuci, ani nesmějí být upravovány nebo používány na jiných webových stránkách. Některé webové stránky BMW mohou obsahovat obrázky, jejichž autorská práva jsou přisuzovaná třetím stranám. “Smluvní podmínky:”

Licence

BMW Group usiluje o dosažení inovativního a informativního webu. Nicméně je třeba si uvědomit, že BMW Group musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv. Proto měj na paměti, že na těchto webových stránkách nebyla udělena žádná licence k užívání duševního vlastnictví společností BMW Group nebo duševního vlastnictví třetích stran.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky na těchto webových stránkách podléhají ochranným známkám společnosti BMW AG, včetně značek, názvů modelů, log a emblémů.

Záruky, odpovědnost

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány “tak, jak jsou” a bez jakékoli záruky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně (ale nikoli výhradně) jakýchkoli předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv třetích stran. Společnost BMW AG není původcem obsahu poskytnutého třetími stranami na těchto webových stránkách, a i přesto, že se pokouší sledovat jejich obsah, nenese žádnou zodpovědnost za příspěvky a diskuse, které zveřejňují třetí strany, ani za přesnost či názory těchto příspěvků a diskuse. Společnost BMW AG nebude v žádném případě odpovědná žádné osobě za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné škody, související s tímto materiálem. Společnost BMW AG nezodpovídá za obsah webových stránek, které jsou spravovány třetími stranami, a proto se vzdává své odpovědnosti za jakékoli odkazy z těchto webových stránek na jiné webové stránky.

Právo na pořizování fotografií a video záznamů na akci

Na všech akcích a festivalech BMW Motorrad jsou přítomni fotografové a filmové posádky. Vstupem do prostoru akce výslovně a neodvolatelně uděluješ společnosti BMW Motorrad a organizátorům akcí, stejně jako všem ostatním stranám, kteří se podílejí na tvorbě mediálního materiálu, právo na fotografování/natáčení videoklipů/hlasových nahrávek a pořizování obrazového materiálu, který se používá ve všech formách a médiích, včetně kompozitních nebo změněných prezentací pro všechny účely, které jsou spojeny s akcí (zejména ve formě hlasových záznamů a fotografií, jakož i fotografií v digitálním formátu, např. přes internet).

Cookies

Co je cookie?

Cookie je malý textový soubor, který ukládá nastavení internetu. Téměř každý web využívá cookies. Při první návštěvě webu je cookie staženo webovým prohlížečem. Příště, když navštívíš tento web ze stejného zařízení, soubor cookie, a informace v něm jsou buď odeslány zpět na původní webové stránky (cookie první strany) nebo na jiný web, ke kterému patří (soubor cookie třetí strany). Webová stránka tak může zjistit, zda byla již otevřena pomocí tohoto prohlížeče, a v některých případech se bude měnit obsah, který zobrazuje. Některé soubory cookie jsou mimořádně užitečné, protože mohou zlepšit uživatelský dojem při návratu na web, který jsi již navštívil. Předpokládá se, že používáš stejné koncové zařízení a stejný prohlížeč jako předtím; v takovém případě si soubory cookie budou pamatovat tvoje preference, budou vědět, jak budeš používat web, a následně upravovat obsah, který se zobrazuje, aby byl relevantnější pro osobní zájmy a potřeby.