Obwód


Pobieranie


Flagi

 Zielona flaga sygnalizuje wolną drogę.

 Żółta flaga oznacza zachowaj ostrożność.

 Czerwona flaga oznacza zatrzymanie sesji.

 Czerwono-żółta flaga, zwana również "flagą powierzchniową", wskazuje na potencjalne zagrożenie trakcyjne.

 Biała flaga sygnalizuje, że oficjalny samochód lub ambulans jest na torze.

 Typowy wzór flagi czekowej.


Strona internetowa Automotodrom Brno

http://www.automotodrombrno.cz/en/circuit