Nota prawna

Ochrona danych

Nasze witryny są utrzymywane w różnych krajach na całym świecie i są przeznaczone dla użytkowników z tych krajów. Jeśli podasz nam dane osobowe, informacje te będą przechowywane i używane zgodnie z prawem kraju, w którym prowadzona jest witryna. Kliknij tutaj, aby znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prywatności

Prawa autorskie

© Copyright BMW AG, Monachium, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, pliki animacji, pliki wideo i ich rozmieszczenie na stronach internetowych BMW Group podlegają ochronie prawa autorskiego i innej ochrony własności intelektualnej. Obiekty te nie mogą być kopiowane do komercyjnego użytku lub dystrybucji, ani też nie można ich modyfikować ani umieszczać na innych stronach. Niektóre witryny BMW mogą zawierać obrazy, których prawa autorskie można przypisać osobom trzecim. "Regulamin:"

Licencje

Grupa BMW dążyła do stworzenia innowacyjnej i informacyjnej strony internetowej. Jednak BMW Group musi chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki handlowe i prawa autorskie. W związku z tym prosimy o uznanie, że niniejsza strona internetowa nie udziela licencji na korzystanie z własności intelektualnej spółek Grupy BMW lub własności intelektualnej stron trzecich.

Znaki towarowe

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe na tej stronie podlegają prawom do znaku towarowego BMW AG, w tym oznaczeniom, nazwom modeli, logo i emblematom.

Gwarancje, odpowiedzialność

Informacje na tej stronie internetowej są dostarczane w takim stanie jak widać i bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych lub domniemanych, w tym (ale nie wyłącznie) domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich. BMW AG nie jest pomysłodawcą treści zamieszczanych na tej stronie internetowej przez osoby trzecie i choć stara się monitorować jej zawartość, nie ponosi odpowiedzialności za posty i dyskusje publikowane przez osoby trzecie, ani za dokładność lub opinie takich postów i dyskusji. BMW AG w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek specjalne, pośrednie lub wtórne szkody związane z tymi materiałami. BMW AG nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, które są utrzymywane przez osoby trzecie i w związku z tym zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie linki z tej strony do innych stron internetowych.

Prawa filmowe i wizerunkowe dotyczące wydarzeń

Zwracamy uwagę, że podczas wydarzenia będą wykonywane zdjęcia i filmy. Wyprodukowany materiał będzie wykorzystywany do celów wewnętrznych lub publikowany w celach prasowych i public relations na naszych stronach internetowych, a także w mediach społecznościowych oraz w prasie. Istnieje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W takim przypadku wyślij wiadomość e-mail na adres: zakaznicky.servis.cz@bmw.com lub zadzwoń pod numer +420 844 269 835.