Okruh


Prevziať


Vlajky

 Zelená vlajka signalizuje voľnú trať pre preteky.

 Žltá vlajka upozorňuje na nebezpečenstvo na trati.

 Červená vlajka signalizuje zastavenie pretekov.

 Červeno-žltá pruhovaná vlajka, známa aj ako „povrchová vlajka“, signalizuje potenciálne nebezpečenstvo zníženej trakcie.

 Biela vlajka signalizuje prítomnosť oficiálneho vozidla alebo sanitky na trati.

 Typický dizajn kockovanej vlajky.


Webová stránka okruhu Automotodrom Brno

http://www.automotodrombrno.cz/en/circuit