Mapa podujatia

Prevziať

 

1 Registrácia

              - Tu sa musíte zaregistrovať na podujatie. Počas registrácie obdržíte povinný transpondér (zálohu musíte uhradiť v hotovosti).


                                  Otváracie hodiny:

                                                            8. máj: 7:00 - 8:15

                                                            9. máj: 7:00 - 8:15


2 a 3 Stravovanie

              -Tu sa budú podávať raňajky, obed a občerstvenie.

                                 Raňajky počas dňa 1 a dňa 2: 7:30 - 9:00

                                 Obed počas dňa 1 a dňa 2: 13:00 - 14:00

 

4 Testovacie motocykle

            -  Tu si môžete prevziať váš testovací motocykel potom, ako sa zúčastníte inštruktáže týkajúcej sa testovacích motocyklov v mieste stretnutia pre testovaciu jazdu, 20 minút pred vašou testovacou jazdou


5 Miesto stretnutia pre testovaciu jazdu

             - Musíte sa zúčastniť inštruktáže 20 minút pred termínom vašej testovacej jazdy

6 Servis

              - Tu si môžete vymeniť pneumatiky.

 

Reštaurácia
              - Tu sa bude podávať večera v čase 18:30 a 20:00 (len počas dňa 1).


Inštruktáž pre jazdcov (povinná pre všetkých jazdcov) sa koná pred boxom 1 a 2 počas oboch dní o 8:30