Právne informácie

Ochrana údajov.

Naše webové stránky sú prevádzkované v rôznych krajinách po celom svete a sú určené pre návštevníkov z týchto krajín. Ak nám poskytnete osobné informácie, tieto informácie sa budú uchovávať a používať v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej je webová stránka prevádzkovaná. Na príslušných webových stránkach by ste mali hľadať konkrétne informácie o ochrane osobných údajov.

Autorské práva

© Copyright BMW AG, Munich, Germany. Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvukové súbory, animácie, video súbory a ich usporiadanie na webových stránkach BMW Group sú predmetom autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Tieto objekty sa nesmú kopírovať na komerčné využitie alebo distribúciu, ani nemôžu byť modifikované alebo presunuté na iné stránky. Niektoré webové stránky spoločnosti BMW môžu obsahovať obrázky, ktorých autorské práva sú pripísateľné tretím stranám. „Zmluvné podmienky:”

Licencie

Spoločnosť BMW Group sa usiluje o dosiahnutie inovatívnej a informačnej webovej stránky. Musíte však pochopiť, že spol. BMW Group musí chrániť svoje duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv. Preto si, prosím, uvedomte, že táto webová stránka neposkytuje žiadnu licenciu na využívanie duševného vlastníctva spoločnosti BMW Group alebo duševného vlastníctva tretích strán.

Ochranné známky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na tejto webovej stránke podliehajú právam k ochranným známkam spoločnosti BMW AG, vrátane značiek, názvov modelov, log a emblémov.

Záruky, zodpovednosť

Informácie na tejto webovej stránke sú poskytované „tak, ako sú“ a bez akejkoľvek záruky, vyjadrenej aleboimplikovanej, vrátane (ale nie výlučne) akýchkoľvek implikovaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel ,alebo neporušenia práv tretích strán. Spoločnosť BMW AG nie je pôvodcom obsahu poskytnutého tretími stranami na tejto webovej stránke a, aj keď sa pokúša sledovať jej obsah, nenesie žiadnu zodpovednosť za príspevky a diskusie, ktoré publikujú tretie strany, ani za správnosť alebo názory týchto príspevkov a diskusií. Spoločnosť BMW AG v žiadnom prípade nebude zodpovedná voči žiadnej osobe za žiadne zvláštne, nepriame alebo následné škody súvisiace s týmto materiálom. Spoločnosť BMW AG nezodpovedá za obsah webových stránok, ktoré sú spravované tretími stranami, a preto sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek odkazy z týchto webových stránok na iné webové stránky.

Práva na filmovanie a fotografovanie na podujatí

S potešením vám oznamujeme, že na všetkých podujatiach a festivaloch BMW Motorrad sú prítomní fotografi a filmové štáby. Vstupom do priestorov daného podujatia výslovne a neodvolateľne udeľujete spoločnosti BMW Motorrad a organizátorom podujatia, ako aj všetkým ostatným stranám, ktoré sa podieľajú na tvorbe mediálneho materiálu, právo na fotografovanie/nahrávanie videozáznamov/filmovanie/nahrávanie hlasu a na použitie fotografií vo všetkých formách a médiách, vrátane kompozitných alebo upravených reprezentácií na všetky účely, ktoré súvisia s podujatím (najmä vo forme hlasových záznamov a fotografií, ako aj fotografií v digitálnom formáte, napr. cez internet).

BMW pravidlá používania súborov Cookies

Čo je súbor Cookie?

Súbor Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Takmer všetky webové stránky používajú technológiu cookie. Súbor cookie si internetový prehliadač stiahne pri prvej návšteve webovej lokality. Pri ďalšej návšteve tejto webovej stránky s rovnakým terminálovým zariadením sa súbor cookie a informácie v ňom buď odosielajú na pôvodný web (súbor cookie prvej strany), alebo na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (súbor cookie tretej strany). Webová lokalita dokáže zistiť, že už bola otvorená pomocou tohto prehliadača a v niektorých prípadoch sa podľa toho bude meniť obsah, ktorý sa zobrazuje. Niektoré súbory cookie sú mimoriadne užitočné, pretože môžu zlepšiť používateľskú skúsenosť, keď sa vrátite na webové stránky, ktoré ste už predtým navštívili. Predpokladom je, že použijete to isté koncové zariadenie a ten istý prehliadač ako predtým; ak áno, súbory cookie si budú pamätať vaše predvoľby, budú vedieť, ako používate webovú lokalitu a prispôsobia zobrazený obsah tak, aby bol viac relevantný pre vaše osobné záujmy a potreby.