PRÁVNE INFORMÁCIE/OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana údajov.

Naše webové stránky sú prevádzkované v rôznych krajinách po celom svete a sú určené pre návštevníkov z týchto krajín. Ak nám poskytnete osobné údaje, tieto údaje sa budú uchovávať a používať v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej je webová stránka prevádzkovaná. Konkrétne informácie o ochrane osobných údajov nájdete po kliknutí sem.

Autorské práva

© Copyright BMW AG, Munich, Germany. Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvukové súbory, animácie, video súbory a ich usporiadanie na webových stránkach BMW Group sú predmetom autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Tieto objekty sa nesmú kopírovať na komerčné využitie alebo distribúciu, ani nemôžu byť modifikované alebo presunuté na iné stránky. Niektoré webové stránky spoločnosti BMW môžu obsahovať obrázky, ktorých autorské práva sú pripísateľné tretím stranám. „Zmluvné podmienky:“

Licencie

Spoločnosť BMW Group sa usiluje o dosiahnutie inovatívnej a informačnej webovej stránky. Musíte však pochopiť, že spol. BMW Group musí chrániť svoje duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv. Preto si, prosím, uvedomte, že táto webová stránka neposkytuje žiadnu licenciu na využívanie duševného vlastníctva spoločnosti BMW Group alebo duševného vlastníctva tretích strán.

Ochranné známky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na tejto webovej stránke podliehajú právam k ochranným známkam spoločnosti BMW AG, vrátane značiek, názvov modelov, log a emblémov.

Záruky, zodpovednosť

Informácie na tejto webovej stránke sú poskytované „tak, ako sú“ a bez akejkoľvek záruky, vyjadrenej aleboimplikovanej, vrátane (ale nie výlučne) akýchkoľvek implikovaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel ,alebo neporušenia práv tretích strán. Spoločnosť BMW AG nie je pôvodcom obsahu poskytnutého tretími stranami na tejto webovej stránke a, aj keď sa pokúša sledovať jej obsah, nenesie žiadnu zodpovednosť za príspevky a diskusie, ktoré publikujú tretie strany, ani za správnosť alebo názory týchto príspevkov a diskusií. Spoločnosť BMW AG v žiadnom prípade nebude zodpovedná voči žiadnej osobe za žiadne zvláštne, nepriame alebo následné škody súvisiace s týmto materiálom. Spoločnosť BMW AG nezodpovedá za obsah webových stránok, ktoré sú spravované tretími stranami, a preto sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek odkazy z týchto webových stránok na iné webové stránky.

Práva na filmovanie a fotografovanie na podujatí

Chceli by sme zdôrazniť, že počas podujatia sa budú zhotovovať fotografie a videozáznamy. Vytvorený filmový a obrazový materiál slúži na interné účely alebo na účely zverejnenia v tlači a na účely PR na našich webových stránkach, ako aj sociálnych médiách a tiež v tlačených médiách. Máte právo podať námietky voči spracovaniu. V takomto prípade pošlite e-mail na nasledujúcu adresu zakaznicky.servis.cz@bmw.com alebo volajte +420 844 269 835.