Časový harmonogram


Prevziať

Ak sa dostavíte na miesto v deň 0 (7. máj 2019), môžete vstúpiť na pretekársky okruh až po 20:00.

Všetky časy sú uvedené v lokálnom časovom pásme.

Registrácia:

Deň 1: 7:00 – 8:15

Deň 2: 7:00 –8:15

Raňajky:

Deň 1 a 2: 7:30 – 9:00

Obed:

Deň 1 a 2: 13:00 – 14:00

Večera:

Deň 1: 18:30 – 20:00

Krátka inštruktáž pre jazdcov:

Deň 1 a 2: 8:30 – 8:45


1 z vašich 6 (alebo 12, ak ste zaregistrovaní na 2 dni) jázd na pretekárskom okruhu budete môcť využiť na testovaciu jazdu, ak ste si zvolili túto možnosť počas registrácie spomedzi dostupných voľných časov podľa vašej skupiny.